Lehramt

Ansprechpartner

Dr. Dieter Engbring
Erster Ansprechpartner am Institut, Didaktik der Informatik
Telefon: 0228 / 73 - 4127
E-Mail: engbring@informatik.uni-bonn.de
Adresse: Römerstraße 164, 53117 Bonn
https://www.informatik.uni-bonn.de/de/abteilungen/arbeitsgruppen/didaktik/

Fachschaft Lehramt
Telefon: 0228 / 73 – 56 21
E-Mail: fslehramt@uni-bonn.de
Adresse: Poppelsdorfer Allee 15, 53115 Bonn
https://www.fslehramt.uni-bonn.de/

Fachschaft Informatik
Telefon: 0228 / 73 – 4317
E-Mail: fs@fachschaft.info
Adresse: Römerstraße 164, 53117 Bonn
https://www.fachschaft.info/

Institut für Informatik
https://www.informatik.uni-bonn.de/de/fuer-studierende/lehramt/

Bonner Zentrum für Lehrerbildung (BZL)
Telefon: 0228 / 73 – 600 50
E-Mail: bzl@uni-bonn.de
Adresse: Poppelsdorfer Allee 15, 53115 Bonn
https://www.bzl.uni-bonn.de/

Dr. Jeannette Waldhausen
Prüfungsamt, BASIS-Fragen
Telefon: 0228 / 73 – 600 53
E-Mail: BZL-Studium@uni-bonn.de
Adresse: Poppelsdorfer Allee 15, 53115 Bonn
https://www.bzl.uni-bonn.de/organisation/ansprechpartner/